Harm reduction

Eller skademinimering, är ett begrepp som innebär att när man kommit till insikten att droger är en del av samhället, vare sig det är bruk, missbruk. I rekreationellt syfte eller för att döva smärta. Eller för intag under en ceremoni.

Då verkar man för att försöka göra intaget så säkert som möjligt, så hygieniskt som man kan och försöka undvika att substanserna innehåller annat än det man förväntar sig som kan vara skadligt eller rent av dödligt.

Detta är skademinimering, och det innefattar då allt från sprut utbyten eller som i vissa länder där injektionsbås finns med vårdpersonal som övervakar. All möjlig övrig utrustning som kan behövas i samband med intag av droger faller också här, för att t ex minska smittspridning.

Testa droger – kvalitet

Att tillhandahålla testkits eller kvalitetstesta droger på plats på olika fester eller festivaler och i samband med detta neutralt upplysa om drogers effekt.

Avkriminalisering – steg 1?

Avkriminalisering, också ett steg i rätt riktning även om vi inte är nöjda. Vi jobbar för fullskalig legalisering men det kan hända att man måste ta det första steget innan vi är redo. Det handlar också om att sluta att skambefläcka brukare och särskilt missbrukare – de har ofta redan tillräckligt med uppsamlad skam på sig att bearbeta, och det enda den skammen gör är att öka suget efter en bedövande drog.