United Nations uppmanar avkriminalisering

2017 inträffade totalt 959 narkotikarelaterade dödsfall bland personer över 15 år i Sverige, vilket motsvarar 12 dödsfall per 100 000 invånare. Sverige har näst högst narkotikarelaterad dödlighet i EU!

United Nations Human Rights har släppt ännu en rapport som uppmanar medlemsländerna att avkriminalisera och satsa på skademinimering – för att rädda liv. United Nations Human Rights står bakom fullständig avkriminalisering och en drogpolitik som bygger på skademinimering.

Om Sverige vill vara ett föregångsland gällande mänskliga rättigheter är det dags att börja hjälpa människor nu.