Legaliseringsguiden

Av Magiska Molekyler, en gedigen lunta.

Legaliseringsguiden

Legaliseringsguiden är den största svenska granskningen av narkotikapolitiken som presenterats från brukarnas sida. Den bjuder på ett perspektiv som annars förbisetts eller fått representeras av kategorin ”nedgångna pundare” i debatten.

Legaliseringsguiden är en encyklopedi om narkotikapolitik, legalisering och forskning kring lätta droger. Här skall man kunna hitta information och svar på frågor kring förbudspolitiken och dess effekter. Fungerar den nuvarande politiken? Minskar tillgången på droger och de negativa konsekvenserna för individen och samhället? Är förbudet det effektivaste sättet att bekämpa drogproblemet? Finns det några alternativ och hur ser dessa ut? Är alternativen så fruktansvärda som förbudsförespråkarna insinuerar?

Legaliseringsguiden granskar den svenska och internationella narkotikapolitiken. Vi går igenom historian bakom förbudet och hur den har utvecklats över tiden. Vi redogör vilka organisationer som påverkar media och politiker, vi visar hur narkotikafrågan framställs i det offentliga samtalet och hur bra bilden stämmer överens mot verkligheten.

I kapitlen som rör legalisering och dekriminalisering så går vi igenom alla argument som talar för en förändring, vilka olika vägar och metoder som existerar, vilka andra länder som omformat sin politik, hur man gick till väga och vilka konsekvenser det resulterade i. Vi granskar motargumenten och försöker reda ut om farhågorna är befogade.

Legaliseringsguiden innehåller även en djupgående analys av forskningen kring cannabis och psykedeliska drogers påstådda negativa effekter. Vad är sanning och vad är propaganda? Vilka är de sanna farorna? Är farorna tillräckligt stora för att rättfärdiga förbudet? Kan vissa effekter rentav vara konsekvenser av förbudet snarare än drogens farmakologiska verkan?

Vi ägnar även flera kapitel till att kartlägga några förbjudna drogers förmåga att lindra olika psykiska och fysiska sjukdomar. Legaliseringsguiden innehåller den största svenska sammanställningen av forskning kring medicinsk cannabis och psykedeliska droger. Idag ingår dessa i en grupp av narkotikaklassade droger som av lagstiftningen påstås sakna medicinska egenskaper.

Slutligen samlar vi även ihop lite övrigt smått och gott, exempelvis citat och retoriklektioner.

Alla argument och uppgifter som anges i Legaliseringsguiden underbyggs med seriösa källor som ofta citeras i texten för att underlätta faktagranskningen.

Ladda ned hela boken här: